Koronasituasjonen i Holmestrand kommune

Kommunedirektøren gjennomfører egne beredskapsmøter hver eneste dag hvor det dagsaktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona

24.03.2020 15.53

Siste nytt om koronaviruset

Koronastatus fra Holmestrand kommune pr. 26. mars

Koronastatus i Holmestrand kommune - Klikk for stort bildeKoronastatus i Holmestrand kommune Shutterstock Kommunens ledelse følger godt med og er oppdatert på utviklingen, og har daglige møter I kriseledelsen. Kommuneoverlegen har gitt gode råd, og kommunen har iverksatt flere tiltak. Det er ni innbyggere bosatt i Holmestrand kommune som er bekreftet smittet.

Pr kl. 14.30 den 26. mars 2020 kan Holmestrand kommune informere:

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å iverksette regjeringens tiltak:

Status på smittevernutstyr

Det har kommet mange henvendelser fra leverandører som vil selge oss produkter, og vi har hatt noen lokale tilbud om gratis produkter. Dette setter vi pris på. Holmestrand kommunes faste leverandører klarer foreløpig å levere de varene som er bestilt, og som fortløpende blir bestilt. Pr. nå har kommunen det vi trenger, og det kommer også leveringer neste uke. Lageret i container i Sande og Holmestrand fylles, og kommunen lager en oversikt. Vi har også en mengde navn som vi kan kontakte hvis det begynner å bli litt tynt på lager.

Vigsler i tiden fremover

Foreløpig vil ordfører Elin Gran Weggesrud gjennomføre vigsler. Men det er en begrensning på brudepar og to vitner.

Kommunens ledelse følger godt med og er oppdatert på utviklingen, og har daglige møter I kriseledelsen. Kommuneoverlegen har gitt gode råd, og kommunen har iverksatt flere tiltak. Det er ni innbyggere bosatt i Holmestrand kommune som er bekreftet smittet.

Kommunens ledelse følger godt med og er oppdatert på utviklingen, og har daglige møter I kriseledelsen. Kommuneoverlegen har gitt gode råd, og kommunen har iverksatt flere tiltak. Det er ni innbyggere bosatt i Holmestrand kommune som er bekreftet smittet.

Kommunens ledelse følger godt med og er oppdatert på utviklingen, og har daglige møter I kriseledelsen. Kommuneoverlegen har gitt gode råd, og kommunen har iverksatt flere tiltak. Det er seks innbyggere bosatt i Holmestrand kommune som er bekreftet smittet.

Kommunens ledelse følger godt med og er oppdatert på utviklingen, og har daglige møter I kriseledelsen. Kommuneoverlegen har gitt gode råd, og kommunen har iverksatt flere tiltak. Det er seks innbyggere bosatt i Holmestrand kommune som er bekreftet smittet.

Kommunens ledelse følger godt med og er oppdatert på utviklingen, og har daglige møter I kriseledelsen. Kommuneoverlegen har gitt gode råd, og kommunen har iverksatt flere tiltak.
Det er fortsatt kun en innbygger bosatt i Holmestrand kommune som er bekreftet smittet.

Kommunens ledelse følger godt med og er oppdatert på utviklingen, og har daglige møter I kriseledelsen. Kommuneoverlegen har gitt gode råd, og kommunen har iverksatt flere tiltak.

Kommunens ledelse følger godt med og er oppdatert på utviklingen, og har daglige møter I kriseledelsen. Kommuneoverlegen har gitt gode råd, og kommunen har iverksatt flere tiltak.
Det er fortsatt kun en innbygger bosatt i Holmestrand kommune som er bekreftet smittet.

I Holmestrand kommune har ulike problemstillinger og tiltak rundt koronasmitte-problematikken vært på dagsorden hos kommunedirektøren og hans ledergruppe - som et fast punkt på agendaen siden smittespredningen startet. Kommunens ledelse har fulgt med og er oppdatert på utviklingen. Kommuneoverlegen har gitt gode råd, og kommunen har iverksatt flere tiltak.

 I Holmestrand kommune har ulike problemstillinger og tiltak rundt koronasmitte-problematikken vært på dagsorden hos kommunedirektøren og hans ledergruppe - som et fast punkt på agendaen siden smittespredningen startet. Kommunens ledelse har fulgt med og er oppdatert på utviklingen. Kommuneoverlegen har gitt gode råd, og kommunen har iverksatt flere tiltak.

 I Holmestrand kommune har ulike problemstillinger og tiltak rundt koronasmitte-problematikken vært på dagsorden hos kommunedirektøren og hans ledergruppe - som et fast punkt på agendaen siden smittespredningen startet. Kommunens ledelse har fulgt med og er oppdatert på utviklingen. Kommuneoverlegen har gitt gode råd, og kommunen har iverksatt flere tiltak.