Koronasituasjonen

13.04.2021 13.12

Siste nytt sendt presse

17. mars: Holmestrand kommunes koronastatus

Klikk for stort bildeKoronastatus i Holmestrand kommune Shutterstock Kriseledelsen er oppdatert på utviklingen, og har møter mandager, onsdager og fredager. Det er fire nye smittet siden mandag med covid-19, og totalt 51 i isolasjon nå. 296 innbyggere bosatt i Holmestrand kommune har vært bekreftet smittet siden mars 2020. Antall personer totalt ute av isolasjon er 245. Det har vært ett koronarelatert dødsfall.

Av de fire nye tilfellene

  • har en person ukjent smittevei
  • har to personer kjent smittevei
  • er en så langt ikke ferdig kartlagt

Smittesporingsarbeidet pågår, og er krevende.

Kommuneoverlege i Holmestrand kommune, Ole Johan Bakke - Klikk for stort bildeKommuneoverlege i Holmestrand kommune, Ole Johan Bakke Holmestrand kommune - De lave smittetallene vi har sett de par siste dagene viser at vi har en befolkning som stiller opp om de tiltakene Holmestrand kommune har, og det er veldig bra, sier kommuneoverlege Ole Johan Bakke.

Om rødt nivå på skolene

Skolene i Holmestrand driftes nå på rødt nivå. Det byr på en rekke praktiske utfordringer å gjennomføre fulle skoledager og full fysisk skoleuke for alle. Forhold som plass- og bemanningsmuligheter, gjør at skolene må gjennomføre inneværende periode noe ulikt. Det er blant annet mange som settes i karantene og som derved ikke kan møte på jobb. Dette har en følgeeffekt i form av at belastningen blir enda større på øvrig personale. Det er vanskelig å finne vikarer, og drift på rødt nivå tilsier at en av smittevernhensyn må være svært forsiktig med å ta inn «nye» personer.

Disse forholdene gjør at hver enkelt skole fortløpende må vurdere bruk av hjemmeskole. Vi vil søke å skjerme 1.–4. trinn, men for 5.–10. trinn kan hel eller delvis hjemmeskole bli realisert på kort varsel. Det vil tas hensyn til sårbare barn, og barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner. Foresatte og elever vil bli informert på ordinær måte når det oppstår behov for endringer.

Hva gjelder for sosiale kontakter?

Alle bør begrense sosial kontakt, og ikke ha mer enn 10 sosiale kontakter per uke.
Det oppfordres til å møte andre utendørs, og unngå besøk hjemme.

Det er unntak fra oppfordringen for:

  • Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
  • Aleneboende, de kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.
  • Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.

Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer. Unntatt er mennesker i egen husstand, og mennesker nevnt i kulepunktet ovenfor.

Om situasjonen ved Selvik skole

Det ikke påvist nye covid-19 tilfeller knyttet til denne situasjonen.
Ved nytt i saken oppdateres denne siden

Om situasjonen ved Voksenhabilitering avdeling Prestegårdsallèen 19

Det ikke påvist nye covid-19 tilfeller knyttet til denne situasjonen.
Ved nytt i saken oppdateres denne siden

Til toppen