Koronasituasjonen

17.06.2021 10.20

Siste nytt sendt presse

2. juni: Holmestrand kommunes koronastatus

Klikk for stort bildeKoronastatus i Holmestrand kommune Shutterstock Kriseledelsen er oppdatert på utviklingen, og har faste møter mandager, onsdager og fredager. Det er ingen nye smittet siden tirsdag ettermiddag med covid-19, og det er totalt 7 i isolasjon nå. 543 innbyggere bosatt i Holmestrand kommune har vært bekreftet smittet siden mars 2020. Antall personer totalt ute av isolasjon er 534. Det har vært to koronarelaterte dødsfall. 

Hans Erik Utne - Klikk for stort bildeKommunedirektør Hans Erik Utne Holmestrand kommune Holmestrand kommune er i en fallende smittekurve, og det er positivt, men effekten etter innføring av kommunens nyeste forskrift 29. mai forventer vi først å se neste uke.

I forrige uke lå kommunen fortsatt på risikonivå 3 av FHI sine totalt 5 nivåer, som betyr økende spredning.

- Kriseledelsen anbefaler å beholde dagens lokale forskrift frem til 13. juni, med unntak av bestemmelsen om private sammenkomster, sier kommunedirektør og leder av kriseledelsen, Hans Erik Utne.

Lokalt er det per nå forskriftsfestet regler for besøk i private hjem. Fjernes denne bestemmelsen, vil nasjonale anbefalinger gjelde.

Det er formannskapet som 3. juni i et ekstraordinært formannskapsmøte skal behandle kriseledelsens anbefaling vedrørende dagens forskrift.

- Dersom smittesituasjonen i Holmestrand kommune holder seg stabilt, er det gode utsikter til at vi ikke trenger en lokal forskrift etter 13. juni, og da kan følge den nasjonale gjenåpningsplanen, sier kommunedirektøren.

Dagens lokale forskrift regulerer forhold rundt hjemmekontor, bruk av munnbind, treningssentre, skjenking og servering, fritidsaktiviteter for voksne, arrangementer og besøk i private hjem.
Oversikt over dagens regler i kommunen

Dette vil anbefalt endring i forskriften innebære:

Dagens regel:
Det er ikke tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn ti personer tilstede samtidig i hus, leilighet og hytte. Utendørs i hage/uteplass tillates 20 personer.

  • Forbudet gjelder ikke sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.
  • Forbudet er videre ikke til hinder for at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvending antall voksne personer som kan tilrettelegge.
  • Personer som er å anse som «beskyttet» mot covid-19 sykdom, og som kan dokumentere slik beskyttelse, kommer i tillegg til de ti personene som kan være til stede samtidig på private sammenkomster.

Selv om forskriften sier maksimum ti personer, anbefales det likevel at en ikke har mer enn fem gjester i private hjem, og det oppfordres til å møtes utendørs.

Vil bli erstattet av nasjonal anbefaling:

  • Ikke ha besøk av flere enn ti gjester
  • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
  • Det oppfordres til å møtes utendørs.
  • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
  • Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (Lovdata) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand mellom dem som ikke er beskyttet (Lovdata)

Møte i formannskapet 3. juni

Formannskapet tar stilling til kriseledelsens anbefaling, og gjør endelig vedtak. Formannskapet sendes direkte på kommuneTV, og alle som ønsker å følge møtet, kan gjøre det kl. 17.
Sakspapirer og link til møte

Last ned appen Smittestopp

En million nordmenn har lastet ned Smittestopp. Har du? Smittestopp er frivillig å bruke, og er for alle over 16 år. Appen gir beskjed dersom du har vært i nærheten av andre Smittestopp-brukere som senere har fått påvist koronavirus, og du kan selv melde fra til andre dersom du får påvist smitte.

Appen kan lastes ned fra App Store eller Google Play
Se Nøkkeltall fra Smittestopp

Til toppen