Siste nytt sendt presse

25. august: Holmestrand kommunes koronastatus

Ropert - Klikk for stort bildeKoronastatus fra Holmestrand kommune Holmestrand kommune Beredskapsledelsen er oppdatert på utviklingen, og har faste møter hver onsdag. Det er fire nye smittet siden mandag ettermiddag med covid-19, og det er 28 i isolasjon nå. 604 innbyggere bosatt i Holmestrand kommune har vært bekreftet smittet siden mars 2020. Antall personer totalt ute av isolasjon er 574. Det har vært to koronarelaterte dødsfall. 

Av de nye smittede er det to med ukjent smittevei, og to med kjent smittevei.

Holmestrand kommune er på risikonivå 3 av Folkehelseinstituttets 5 nivåer. Nivå 3 indikerer økende spredning.

Antall smittetilfeller har økt de par siste ukene, både lokalt og nasjonalt, og må sees i sammenheng med den nasjonale gjenåpningen. Men epidemien i Norge er under kontroll. Myndighetene peker på kommunenes smittevernarbeid som «garantisten» for at gjenåpningen ikke skal medføre for høye smittetall.

Forekomsten av sykehusinnleggelser og intensivinnleggelser holder seg fortsatt lavt, men er stigende de siste dagene. Antall dødsfall holder seg fortsatt lavt. Vaksinasjon beskytter de eldre og andre med forhøyet risiko for alvorlig forløp. 17356 innbyggere i Holmestrand kommune har fått én vaksinedose, og 12340 har fått to doser. 61,9 prosent av innbyggerne over 18 år er fullvaksinerte.

Kommuneoverlege Ole Johan Bakke Holmestrand kommune Selv om det nå er en økning i antall meldte tilfeller, og Delta-varianten dominerer i landet, regner vi det som lite sannsynlig at epidemien blir så stor som tidligere bølger, og at sykehusenes kapasitet trues. 

Kommuneoverlegen oppfordrer fortsatt alle om å være flinke til å følge de grunnleggende smittevernrådene:

- Hold avstand, hold hendene rene, hold deg hjemme hvis du er syk, og test deg om du har symptomer, sier kommuneoverlege Ole Johan Bakke.

- Bruk gjerne munnbind om du ikke klarer opprette en meter, og følg med på gjeldende nasjonale regler og anbefalinger.  

Ønsker du koronavaksine?

Tidligere har det vært åpent for å registrere seg til time digitalt. Alle som har benyttet seg av den muligheten siden 6. august, og enda ikke har fått SMS fra oss - må kontakte oss på telefon slik at vi får satt deg opp på time.

Ring hjelpetelefonen på 33 28 42 58 mellom 9-14.30 hverdager, så finner vi time til deg for koronavaksinering.

16 og 17-åringer får tilbud om koronavaksine

Regjeringen har besluttet at 16- og 17-åringer i Norge skal få tilbud om koronavaksinasjon, etter råd fra Folkehelseinstituttet.

I Holmestrand kommune planlegger vi å tilby drop-in vaksinasjon for 16 og 17-åringer på våre videregående skoler i skoletiden i uke 38.

Tilbudet blir for alle som går på videregående skole, og informasjon om tilbudet blir sendt ut gjennom skolens kanaler. Elever som går på videregående skoler i andre kommuner kan kontakte hjelpetelefonen på 33 28 42 58 mellom 9-14.30 hverdager, så finner vi time til deg for koronavaksinering.

Anbefaler koronavaksine for gravide

Gravide kvinner har noe økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdom, og det er nå mer kunnskap tilgjengelig om vaksinering av gravide. FHI anbefaler alle gravide vaksine mot covid-19 fra svangerskapsuke 12. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel.

Til toppen