Koronasituasjonen

Vi har egne lokale regler. Utover de følges nasjonale regler og anbefalinger.

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

12.05.2021 14.13

Siste nytt sendt presse

29. april: Holmestrand kommunes koronastatus

Klikk for stort bildeKoronastatus i Holmestrand kommune Shutterstock Det er 13 nye smittet siden onsdag ettermiddag med covid-19, og det er totalt 53 i isolasjon nå. 417 innbyggere bosatt i Holmestrand kommune har vært bekreftet smittet siden mars 2020. Antall personer totalt ute av isolasjon er 363. Det har vært ett koronarelatert dødsfall.

- Alle de 13 smittede har kjent smittevei, og er knyttet til kjente utbrudd, sier Ole Johan Bakke, kommuneoverlege i Holmestrand kommune.

Det er ved Haga skole og Gaupås barnehage det har vært utbrudd de siste dagene.

- Vi følger situasjonen tett og vurderer eventuelle nye tiltak fortløpende, foreller Bakke, og gir samtidig innbyggere en oppfordring om å redusere antallet sosiale kontakter den nærmeste tiden. Holmestrand kommune stod for 2,5% av all rapportert smitte i Norge siste døgn.

  • Det har vært 47 tilfeller siste uken.
  • Andel med ukjent smittevei den siste uken er 14,3 prosent, lavere enn tidligere.

Om smittesituasjonen ved Haga skole

Det er 11 tilfeller tilknyttet skolen.

Om smittesituasjonen ved Gaupås barnehage

Det er ni tilfeller tilknyttet barnehagen. Det er påvist smitte i begge avdelinger, og kommunen avventer en del prøvesvar.

Det har også vært smittetilfeller på Gjøklep ungdomsskole knyttet til andre utbrudd.

Utvidet åpningstid på teststasjon

Teststasjonen i Holmestrand utvider åpningstiden, slik at den også er åpen lørdag 1. mai kl. 12-14 og søndag 2. mai kl. 12-14.
Time kan bestilles her

Til toppen