Slik tester du deg

Slik tester du deg

Har du mistanke om at du kan være smittet av koronavirus tar du kontakt med fastlege for vurdering av test.

Fastlegen kontaktes elektronisk eller pr. telefon. Fastlegen vil formidle avtale om testing enten hos kommuneoverlegene eller ved teststasjonene i Drammen eller Tønsberg.

Teststasjonen i Tønsberg

Legevakten tester ikke for Covid19virus. Det er luftveisklinikken på Eik som tar alle tester for de som kjenner symptomer og som bor og oppholder seg i Tønsberg, Færder og Holmestrand. Turister kan også ta kontakt med klinikken. Du kan bestille time ved å ringe 33 31 04 00. Telefontider er mandag-fredag fra kl. 08.30-15.00.

Kommuneoverlegen