Koronasituasjonen i Holmestrand kommune

Kommunedirektøren gjennomfører egne beredskapsmøter hver eneste dag hvor det dagsaktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona

24.03.2020 15.53

Sykehjem og omsorgsboliger stengt for besøk

Sykehjem og omsorgsboliger er stengt for besøk

Sykehjem og omsorgsboliger (kommunale helsetjenester)

Sykehjem og omsorgsboliger er stengt for besøk inntil videre. Det er kun i helt nødvendige situasjoner det åpnes opp for besøk. I praksis betyr det at det er stengt for vanlige besøk, men ønsker å imøtekomme helt spesielle situasjoner. Det må tas kontakt med det enkelte bo- og behandlingssenter eller omsorgsbolig for avtale av besøk. 

Adgangskontroll

Holmestrand kommune har sikret adgangskontroll i alle helseinstitusjoner for å ivareta smittevern for pasienter. Pårørende har fått informasjon om adgangskontroll til sykehjemmene. 

Nødvendig med prioriteringer i hjemmetjenesten og ved institusjon

Det er viktig at vi prioriterer hvordan vi bruker de ansatte i omsorgstjenestene for å kunne gi nødvendig helsehjelp til de som trenger det mest.

Karantenereglene til helsepersonell er strenge for å unngå å smitte de mest utsatte gruppene. Vi har flere som er i karantene i Holmestrand kommune, og i tiden fremover vil med stor sannsynlighet også flere av våre ansatte bli smittet og syke. I ukene som kommer, må vi derfor gjøre strenge prioriteringer for de som har behov for tjenester fra hjemmetjenesten og ved institusjon(sykehjem).

Slik vil vår prioritering være for kommende uker:

  • Nødvendig helsehjelp som vurdering og oppfølging av helsetilstand, medisiner, mat, personlig hygiene og toalettbesøk
  • Sårstell
  • Praktisk bistand som for eksempel vask av hus, klær og ukentlig hjelp til dusj
  • TED strømper - kan være på i mange dager uten helserisiko, de vil derfor ikke bli tatt av og på morgen og kveld i denne perioden
  • Sosiale aktiviteter anbefales ikke av helsemyndighetene og det vil derfor ikke ytes bistand til dette

Holmestrand kommune vil fortsette å sikre gode og faglig forsvarlige tjenester - og vi må presisere at det utøves faglig skjønn for hver enkelt bruker og pasient. Vi gjør det vi kan for å gjøre så riktige prioriteringer som mulig i denne krevende tiden.