Barnehabilitering utenfor institusjon

Barnehabilitering utenfor institusjon

Målgruppen er barn og unge fra 0-18 år med ulike funksjonsnedsettelser og utviklingsforstyrrelser, som har vedtak etter helse – og omsorgstjenesteloven. De ulike tjenestene gis til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver, etter søknad til tjenestekontoret.

Støttekontakt

Støttekontakt er et tiltak som benyttes for barn og unge som har særlige hjelpebehov i forhold til kultur og fritid. Ofte er det somatisk eller psykisk sykdom, sosiale utfordringer eller nedsatt funksjonsevne som gir vedtak etter helse – og omsorgstjenesteloven, etter søknad til tjenestekontoret.

Privat avlastning

Privat avlastning gis til familier som har særlig tyngende omsorgsoppgaver i hverdagen, etter søknad til tjenestekontoret. Privat avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosialt nettverk, samt gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie - og hindre utmattelse hos omsorgsgiver.

Målsetningene er at barnet / ungdommen skal oppleve trygghet og mestring under oppholdet.

Søknadsskjema kan du laste ned her, og den behandles av tjenestekontoret (PDF, 388 kB)

Besøksadresse

Virksomhet Barn, unge og familier, Langgaten 45, 3080 Holmestrand

Til toppen