Koronasituasjonen

Ledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandag, onsdag og fredag hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

24.02.2021 13.36

Søk barnehageplass før 1. mars

Kommunale og private barnehager har ledige barnehageplasser fra 1. august 2021. Barn som allerede har plass, beholder denne. Andre må søke barnehageplass før 1. mars.

Slik gjør du det

Barnehagene i Holmestrand kommune

Til toppen