Hjelp og tilbud fra barneverntjenesten

Dette kan barnevernet hjelpe til med.

Hva kan barneverntjenesten hjelpe til med?

  • Hjelpetiltak som veiledning, besøkshjem, støttekontakt, økonomisk hjelp, barnehageplass, avlastning m.m
  • Omsorgstiltak som fosterhjem, familiehjem eller institusjon
  • Ettervern for barnevernsbarn tilbys til ungdom som har hatt tiltak fra barneverntjenesten når de fylte 18 år. Tilbudet varer til 23 år. Mer om ettervern kan du lese om hos barneombudet.

For de fleste er hjelpetiltak i hjemmet tilstrekkelig. Omsorgstiltak er bare aktuelt dersom foreldrene på en eller annen måte ikke kan gi god nok omsorg til barnet. Det er fylkesnemda for barnevern og sosiale saker som gjør vedtak om omsorgsovertakelse, og kun hvis det ikke vil være nok med hjelpetiltak. 

Kort tid etter en omsorgsovertakelse skal barneverntjenesten kontakte foreldrene og tilby veiledning og oppfølging, slik at det kan bli mulig for barnet å komme tilbake til foreldrene.

Foreldrene kan kreve at vedtaket om omsorgsovertakelse blir prøvd i tingretten.

Alle hjelpetiltak fra barnevernstjenesten blir vurdert på bakgrunn av bekymringsmelding. Ser du etter tjenester som støttekontakt utenom barneverntjenesten, finner du søknadsskjema her: Tjenestekontoret.