Koronasituasjonen i Holmestrand kommune

Kommunedirektøren gjennomfører egne beredskapsmøter hver eneste dag hvor det dagsaktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona

02.04.2020 18.53

Viktig melding - Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er stengt på grunn av koronapandemien, men ungdom kan ringe helsestasjonen alle hverdager i åpningstiden på tlf. 3306 4300. Man blir da satt videre til helsesykepleier. Helsesykepleier kan hjelpe til med fornying av resepter, råd og veiledning.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til jenter og gutter mellom 13 og 23 år.

På helsestasjon for ungdom møter du helsesykepleier og lege som er vant til å snakke med ungdom.

Prevensjonsveiledning, kropp og identitet

De kan svare på spørsmål om kropp, sex og følelser. Mange ungdommer oppsøker helsestasjon for ungdom for å snakke om prevensjon, graviditet, abort, spisevansker, depresjon, sorg, ensomhet, vanskelige familieforhold, rus, vold, overgrep og mobbing, eller andre ting du lurer på.

Du kan også få tatt klamydiaprøve her.

Helsestasjon for ungdom og  psykisk helse

Ungdom med psykiske vansker har mulighet til å snakke med en psykiatrisk sykepleier ved Helsestasjon for ungdom siste torsdagen i mnd. fra kl. 15.30 - 17.30.

Målgruppen er ungdom fra 13 til 23 år.

Strever du med engstelse, nedstemthet, stress, spiseforstyrrelser, vansker i relasjoner eller lignende, da er du velkommen til å ta kontakt med HFU-psykisk helse. Du trenger ikke avtale på forhånd, kun drop-in timer. Oppstart 27. februar.

Åpningstid

Torsdager: kl. 15.30 - 17.30

Besøksadresse: Langgaten 45, 3080 Holmestrand

Tlf. 33 06 43 00

Åpningstider for telefon:

  • Mandag - torsdag kl. 08:30 - 13:30
  • Fredag kl. 08:30 - 12:00

Helsestasjon for ungdom er stengt i alle skolens ferier. Hvis endrede åpningstider vil det det bli annonsert på kommunens hjemmeside og hfu sin instragram.

Følg gjerne "Helsestasjon for ungdom i Holmestrand" sin Instragram: hfu_holmestrand
Du kan også klikke på Instagram-ikonet under for å komme til HFU Holmestrand sin Instagramprofil.
Klikk for stort bildeKlikk for HFU Holmestrand

 

 

 

 

Det er ingen timebestilling, møt opp og vent på tur. Tilbudet er gratis.