Sommerstengt i Hof og Sande

Helsestasjon for barn mellom 0-6 år er sommerstengt i Sande og Hof i ukene 27-31. Avdelingen i Holmestrand er åpen for alle kommunens innbyggere. Kontakt: 33 06 43 00

Helsestasjoner for barn

Helsestasjoner og helsekontroller for barn

Når du har født eller adoptert et barn, vil helsestasjonen kontakte deg og avtale tid for hjemmebesøk. Helsestasjonen får beskjed om fødsel fra fødeklinikken. Nytilflyttede familier oppfordres til å kontakte helsestasjonen.

Fra et barn er født til det er fem år gammelt er det 14 faste konsultasjoner på helsestasjonen, med både helsesykepleier og lege. I Holmestrand kommune er det også barselgruppe og gruppekonsultasjon med fysioterapeut når barnet er fire måneder. På helsestasjonen får barnet de vaksinene som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet i forbindelse med de faste helsekontrollene.

Nyttig informasjon til deg som forelder

Her får du mer informasjon om både barnets motoriske utvikling, og samspillet mellom foreldre og små barn.

Det er alltid viktig å huske på at barn utvikler seg i ulikt tempo og å ta hensyn til om barnet er født i forhold til termin. Er barnet født før termin skal man korriger i forhold til alder.

Samspill handler om hvordan du møter, forstår, roer og trøster barnet ditt. Det handler om kommunikasjon og hvordan du er til stedet for barnet.

Les mer om dette i dokumentene under:

Faste helsekontroller

 • Hjemmebesøk til nyfødte
 • 2-4 uker med helsesykepleier
 • 6 uker med helsesykepleier og lege + vaksine
 • 3 måneder med helsesykepleier + vaksine
 • 4 måneder med fysioterapeut i gruppe
 • 5 måneder med helsesykepleier + vaksine
 • 6 måneder med helsesykepleier og lege
 • 7/8 måneder med helsesykepleier
 • 10 måneder med helsesykepleier
 • 12 måneder med helsesykepleier og lege + vaksine
 • 15 måneder med helsesykepleier + vaksine
 • 17/18 måneder med helsesykepleier
 • 2 år med helsesykepleier og lege
 • 4 år med helsesykepleier

Foreldreveiledning

 • Helsestasjonen kan kontaktes direkte for råd og veiledning
 • Helsestasjonen kan tilby foreldreveiledning individuelt eller i grupper. Vi har også kompetanse i ICDP-programmet, kontakt helsesykepleier Camilla Norum på camilla.norum@holmestrand.kommune.no for informasjon
Til toppen