Helsestasjoner i Holmestrand kommune

Helsestasjoner i Holmestrand kommune

Når du har født eller adoptert et barn, vil helsestasjonen kontakte deg og avtale tid for hjemmebesøk. Helsestasjonen får beskjed om fødsel fra fødeklinikken. Nytilflyttede familier oppfordres til å kontakte helsestasjonen.

Fra et barn er født til det er fem år gammelt er det 14 faste konsultasjoner på helsestasjonen, med både helsesykepleier og lege. I Holmestrand kommune er det også barselgruppe og gruppekonsultasjon med fysioterapeut når barnet er fire måneder. På helsestasjonen får barnet de vaksinene som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet i forbindelse med de faste helsekontrollene.

Faste helsekontroller

 • Hjemmebesøk til nyfødte
 • 2-4 uker med helsesykepleier
 • 6 uker med helsesykepleier og lege + vaksine
 • 3 måneder med helsesykepleier + vaksine
 • 4 måneder med fysioterapeut i gruppe
 • 5 måneder med helsesykepleier + vaksine
 • 6 måneder med helsesykepleier og lege
 • 7/8 måneder med helsesykepleier
 • 10 måneder med helsesykepleier
 • 12 måneder med helsesykeplier og lege + vaksine
 • 15 måneder med helsesykepleier + vaksine
 • 17/18 måneder med helsesykepleier
 • 2 år med helsesykepleier og lege
 • 4 år med helsesykepleier

Foreldreveiledning

 • Helsestasjonen kan kontaktes direkte for råd og veiledning
 • Helsestasjonen kan tilby foreldreveiledning individuelt eller i grupper. Vi har også kompetanse i ICDP-programmet, kontakt helsesykepleier Camilla Norum på camilla.norum@holmestrand.kommune.no for informasjon