Helsetjeneste til flyktninger og asylsøkere

Helsetjeneste til flyktninger og asylsøkere

Helsestasjonen ved helsesykepleier for flyktninger gir tilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente.

Vi ønsker å bidra til å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader.

Helsesamtale på helsestasjonen tilbys alle nye bosatte med vekt på å knytte kontakt med familien. I helsesamtalen kartlegges fysisk, psykisk, sosial helse, familiehelse og helseatferd. Vaksinasjonsstatus registreres og vaksinering tilbys etter anbefalinger fra norsk folkehelseinstitutt. Det henvises til tuberkulosekontroll, fastlege, tannhelsetjeneste og andre samarbeidspartnere etter behov.

Helsesykepleier kan tilby hjembesøk.

Barn overføres til ordinære helsetjenester så raskt som mulig.

Det benyttes tolk.