Koronasituasjonen

Ledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandag, onsdag og fredag hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Kronologisk oversikt Temaside: korona Test deg  Vaksine  Nowy koronawirus

23.01.2021 16.46

Tiltak for enslige mindreårige flyktninger

Tiltak for enslige mindreårige flyktninger

Ungdommene bor i egne enheter med oppfølging av hybeltjenesten, og får tilbud om felles møteplasser og individuell oppfølging/veiledning.

Målet er at ungdommene skal bli selvstendige og integrerte i det norske samfunnet, eller i de respektives hjemland.

Fokusområder

Ungdommene skal få best mulig omsorg og veiledning der hver enkelt har mulighet til å utvikle og mestre sin livssituasjon.
For å bli integrert i det norske samfunnet er ungdommene avhengig av skole og utdanning, og tiltaket har som mål at ungdommene skal fullføre videregående skole.

Samarbeidspartnere

Holmestrand kommune samarbeider blant annet med Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDi) ved bosetting.

Andre samarbeidspartnere omfatter BUF-etat, andre Vestfoldkommuner, Oppfølgingstjenesten, øvrige kommunale tjenester som barneverntjenesten, barne – og familiesenteret og videregående skoler.

Samarbeid med frivillige organisasjoner i Holmestrand knyttet til ulike formål.  

Til toppen