Koronasituasjonen

Ledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandag, onsdag og fredag hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Kronologisk oversikt Temaside: korona Test deg  Vaksine  Nowy koronawirus

15.01.2021 14.04

Psykisk helseteam - barn og unge

Psykisk helseteam – barn og unge

Vi har alle en psykisk helse og i løpet av livet vil mange av oss oppleve behov for hjelp. Psykisk helseteam barn og unge tilbyr hjelp til barn og unge, og deres familier. Teamet er tverrfaglig sammensatt av kvalifisert helsepersonell.

Hvem er vi i psykisk helseteam - barn og unge?

Psykisk helseteam barn og unge er organisert i Barne- og familiesenteret sammen med jordmor-, helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Målet er økt tilgang og lett tilgjengelig psykisk helsehjelp på et tidlig tidspunkt.

Teamet jobber innenfor rammen av forebyggende og endringsbasert psykisk helsearbeid.
Vi er opptatt av å finne gode løsninger sammen til barn og unges beste. Teamet tilstreber et tett samarbeid med foreldre/foresatte.

Tilbudet er gratis, det tilstrebes kort ventetid.

Hva vi tilbyr

  • Individuelle samtaler og familiesamtaler
  • Familie – og foreldreveiledning. Foreldreveiledningen kan foregå individuelt eller i grupper bestående av flere foreldre sammen (Circle of Security kurs).
  • Ulike gruppetilbud
  • Konsultasjon, råd og veiledning
  • Formidler kontakt og samarbeider med andre hjelpeinstanser ved behov

Kontakt psykisk helseteam

Du kan få kontakt med oss via din helsesykepleier eller jordmor på helsestasjonen. I skole skal primært kontakten gå gjennom helsesykepleier på skolen.

Henvendelser skjer via envendelsesskjema til Barne- og familiesenteret (PDF, 476 kB)eller ved direkte kontakt på telefon 33 06 43 00.

Vi er tilgjengelige på dagtid, hverdager (helger/helligdager: stengt).

Ved behov for akutt bistand/hjelp ta kontakt med din fastlege eller legevakt.

Til toppen