Spesialpedagogisk hjelp - PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PP-tjenesten i Holmestrand kommune arbeider for å sikre tilfredsstillende og likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særskilte behov.

Vi tilbyr råd, veiledning og utredning av vansker hos barn, unge og voksne, samt vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehager og spesialundervisning i skolen.

PP-tjenesten er en viktig samarbeidspartner når barn og unge har sammensatte behov. Alle som arbeider i PP-tjenesten har taushetsplikt. Våre tjenester er gratis.

Informasjon- og veiledningshefte fra PPT 25.09.20 (PDF, 749 kB)

Aktuelle dokumenter

Veileder for bekymringsfullt skolefravær (PDF, 682 kB)

Dokumenter og skjemaer

PPT skjemaer
Tittel Publisert Type
Samtykke skjema for vedtak 19a.docx

Samtykke skjema for vedtak 19a.docx

23.04.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 22.04.20 Samtykke skjema for vedtak 19a.docx
Henvisningskjema skole utfyllbar

23.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Henvisningskjema skole utfyllbar.pdf
Henvisningsskjema for førskolebarn

23.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Henvisningskjema bhg utfyllbar.pdf
Henvisning systemsak skole

23.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Henvisning systemsak skole utfyllbar.pdf
Henvisningsskjema voksenopplæring PPT

23.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Henvisningsskjema voksen utfyllbar.pdf
Henvisningskjema for systemarbeid i barnehage

Henvisningskjema bhg utfyllbar.pdf

23.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Henvisning systemarbeid bhg utfyllbar.pdf
Henvisningsskjema til logoped

23.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Logoped henvisning utfyllbar.pdf
Henvisningsskjema skole PPT

23.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Henvisningskjema skole utfyllbar.pdf
Samtykke skjema for vedtak 19g

Samtykke skjema for vedtak 19g.docx

28.04.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 17.04.20 samtykke 19 G.docx
Mal for IUP for spesialpedagogisk hjelp - barnehager 2020

29.09.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Mal for IUP for spesialpedagogisk hjelp - barnehager 2020.docx
Mal for EVALUERING av spesialpedagogisk hjelp - barnehager 2020

29.09.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Mal for EVALUERING av spesialpedagogisk hjelp - barnehager 2020.docx
Drøftingsplan barnehage PPT

29.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Drøftingsplan barnehage.pdf

 

Trenger du hjelp til å fylle ut pdf-skjema fra listen over?

  1. Høyreklikk på ønsket skjema og velg "Lagre linken som" fra menyen som dukker opp.
  2. Velg hvor du ønsker å lagre skjemaet (i hvilken mappe, ev. på skrivebordet), og trykk "Lagre".
  3. Hent opp igjen skjemaet du lagret.
  4. Skriv inn din informasjon.
  5. Husk å lagre skjemaet etter utfylling.

 

Besøksadresse

Langgata 47, 3080 Holmestrand

Postadresse

Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand

Telefon

469 19 733

E-post

ppt@holmestrand.kommune.no

Til toppen