Bestille eiendomsinformasjon

Informasjon om eiendom

Har du behov for eiendomsinformasjon i forbindelse med kjøp og salg av eiendom kan opplysninger bestilles gjennom betalingstjenestene til Ambita Infoland eller Proconet ePlassen.

Matrikkelbrev

Matrikkelen er landets offisielle eiendomsregister, og inneholder en oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger.

Matrikkelbrev erstatter det som tidligere het målebrev.

Informasjonen som er lagret på den enkelte eiendom kan fås av eier gjennom bestilling av et matrikkelbrev.

Matrikkelbrev kan bestilles pr e-post av kommunen

Til toppen