Seksjonering

Seksjonering

Seksjonering er oppdeling av bygninger i eierseksjoner. En eierseksjon er en sameieandel i bebygd eiendom, med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende.

Seksjonering og deling av eiendommen

Dersom eiendommen kan deles kan det være fordelaktig å dele i egne gnr./bnr. På denne måten unngår man en del ulemper og problemer ved senere utbygging og disponering av eiendommen. Du må da søke om å dele eiendommen i stedet for.

Seksjonering av søknadspliktige byggetiltak

Husk at du også må søke om godkjenning av byggesaken, dersom tiltaket er søknadspliktig.

Hvordan søker jeg om seksjonering?

 

Se veiledning til utfylling av søknadsskjema seksjonering

Se søknad om reseksjonering (PDF, 899 kB)

Se veiledning til utfylling av søknadsskjema for reseksjonering

Vedlegg:

  • Situasjonsplan (kartutsnitt som viser eiendomsgrenser og bebyggelse på eiendommen)
  • Plantegninger
  • Vedtekter

Saksbehandlingstid

Seksjonering behandles normalt innen 4-6 uker fra komplett søknad. Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Oppheve seksjonering

Oppheving av et eierseksjonssameie krever tilslutning fra alle sameierne.
Når eierseksjonssameiet slettes, blir eiendommen et ordinært sameie.
De tidligere seksjonseiere blir sameiere i eiendommen med andel lik tidligere sameiebrøk.

Søke om oppheving av seksjonering

  • Krav om sletting sendes til kommunen
  • Legg ved: Skriftlig samtykke fra alle seksjonseiere
Til toppen