Koronasituasjonen

18.10.2021 15.01

Betaling av eiendomsskatt

Betaling av eiendomsskatt

Fingre holder hus - Klikk for stort bildeEiendomsskatten betales over fire terminer Shutterstock Eiendomsskatten vil bli fakturert sammen med kommunale avgifter, normalt er dette over fire terminer. I 2021 vil eiendomsskatten faktureres to ganger, fordelt likt.

Betalingsfrister for eiendomsskatten i 2021 er:

Du må betale fakturaen selv om du har levert klage på taksten/skatten. Hvis du får medhold i klagen, vil kommunen betale tilbake det du har betalt for mye.

Spørsmål om faktura?

Spørsmål om faktura og betaling av den, ikke om selve eiendomsskatten rettes til regnskapsavdelingen på e-post okonomi@holmestrand.kommune.no eller telefon 906 31 250

Hvem får fakturaen?

Det er tinglyst eier (hjemmelshaver) som får fakturaen. Ved festeforhold er det fester som får den.

Hvis en eiendom eies av flere, vil fakturaen sendes til én av eierne. Det er da eiernes ansvar å fordele regningen internt. Hvis eierne ønsker at en annen av eierne skal få fakturaen på eiendomsskatt og kommunale avgifter, må de gi beskjed om dette til regnskapsavdelingen. Regnskapsavdelingen splitter ikke ut fra eierbrøk. Én eiendom=én faktura.

Behandling av søknad om reduksjon eller bortfall av eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 28.

Eiendomsskatteloven § 28 sier: «Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet»

Det er svært strenge vilkår for reduksjon eller bortfall etter denne paragrafen.

Til toppen