Koronasituasjonen

Vi har egne lokale regler. Utover de følges nasjonale regler og anbefalinger.

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

12.05.2021 14.13

Eiendomsskattelister 2021

Eiendomsskattelister 2021

Å legge ut til offentlig ettersyn betyr at dokumentene i saken blir gjort tilgjengelig for alle.

Eiendomsskattelistene blir lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside. Av hensyn til smittevern blir ikke listene lagt ut i papirformat ved rådhuset og administrasjonsbygget.

Melding om takst og skatt er sendt ut til hver enkelt tinglyst eier eller fester.

Eiendomsskattelister 2021

Eiendomsskattelister til offentlig ettersyn når de er klare i juni måned.

Til toppen