Koronasituasjonen

18.10.2021 15.01

Eiendomsskattelister 2021

Eiendomsskattelister 2021

Å legge ut til offentlig ettersyn betyr at dokumentene i saken blir gjort tilgjengelig for alle.

Eiendomsskattelisten blir lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside. Av hensyn til smittevern blir ikke listen lagt ut i papirformat ved rådhuset og administrasjonsbygget.

Melding om takst og skatt er sendt ut til hver enkelt tinglyst eier eller fester.

Eiendomsskattelisten 2021

Skatteliste 2021 - offentlig ettersyn (PDF, 5 MB)

Listen er sortert på gårds- og bruksnummer.

Til toppen