Koronasituasjonen

18.10.2021 15.01

Formelle roller

Formelle roller

Hus på stabler av mynter - Klikk for stort bildeOversikt over formelle roller Shutterstock Følgende har hatt formelle roller vedrørende eiendomsskatten.

Kommunestyret:

Kommunestyret i Holmestrand vedtok 16.12.2020 å innføre eiendomsskatt i 2021 i henhold til eiendomsskatteloven §2 og §3a.

Skattesatsen for 2021 er fastsatt til 1 promille og gjelder faste eiendommer i hele kommunen, med unntak av kommunalt eide boliger, offentlige/ kommunale bygg og næringseiendom.

Bolig og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på 1,0 mill. kroner

Les eindomsskatteloven her

Sakkyndig nemnd (2021–2023):

Sakkyndig nemnd er oppnevnt av kommunestyret i Holmestrand kommune.

Hovedoppgavene til nemnda er å verdsette eiendommer i Holmestrand kommune på bakgrunn av forslag fra innleide befaringsmenn. I Holmestrand kommune vil dette gjelde for eiendommer hvor Skatteetatens formuesgrunnlag ikke kan benyttes. Sakkyndig nemnd førstegangsbehandler klager på eiendomsskatten.

Klagenemnd (2021–2023):

Klagenemd for eiendomsskatt er utnevnt av kommunestyret i Holmestrand kommune.

Klager som ikke tas til følge ved behandling i sakkyndig nemnd går til behandling i en klagenemnd. Vedtak i klagenemnda er endelig og kan ikke påklages.

Eiendomsskattekontoret 

Eiendomsskattekontoret er en del av kommunens administrasjon.

I takseringsperioden vil eiendomsskattekontoret bistått takseringsfirmaet Verditaksering Kjell Larsen A/S og sakkyndig nemnd med praktiske og administrative oppgaver.

Eiendomsskattekontoret deltar på sakkyndig nemnds møter. Kontoret deltar ikke i selve takseringsarbeidet, eller har stemmerett på nemndas møter.

Når ikke det foretas taksering i kommunen er eiendomsskattekontorets oppgaver å:

  • ajourholde oversikt over skatteobjekter
  • foreta årlig utskriving av eiendomsskatt i henhold til gjeldende budsjettvedtak og fastsatte rammer og retningslinjer.
  • utarbeide og vedlikeholde rutiner for å få oversikt over nye og endrede skatteobjekter fra kommunens bygningsmyndigheter.
  • sørge for at det blir foretatt taksering av nye og endrede skatteobjekter.
  • være sekretariat for sakkyndig nemnd og klagenemnd, og utarbeider saker til behandling, samt ekspedere vedtak.

Takseringsfirmaet: Verditaksering Kjell Larsen A/S

Takseringsfirmaet Verditaksering Kjell Larsen A/S er valgt til å foreta takseringen av omtrendt 3000 eiendommer som ikke har formuesgrunnlag. De vil foreta en utvendig besiktigelse av de eiendommene i kommunen som skal takseres.

Til toppen