Koronasituasjonen

18.10.2021 15.01

Slik er taksten beregnet

Slik er taksten beregnet

Mann med kalkulator - Klikk for stort bildeSlik beregnes eiendomsskatten Shutterstock Grunnlaget for skatten er en takst vedtatt av sakkyndig nemnd som skal gjenspeile eiendommens antatte omsetningsverdi ved taksering.

Det er bare eiendommer som ikke har formuesgrunnlag fra Skatteetaten som vil bli taksert.

Taksten baserer seg på:

  • Faktaopplysninger om areal på bygning og tomt
  • Skjønnsmessige vurderinger av eiendommens beliggenhet, standard og fasiliteter.

Taksten gjelder normalt i ti år, men kan bli endret underveis dersom det foretas endringer på eiendommen som påvirker dens verdi.

Eiendomsskatteloven § 8 A-2: «Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Skattegrunnlaget for bustader og fritidsbustader vert sett til verdet multiplisert med 0,7. »

Takstmetode

For å komme frem til denne taksten vil sakkyndig nemd utarbeide retningslinjer som beskriver valg av fremgangsmåte ved takseringen av eiendommer i Holmestrand kommune, kalt «Rammer og retningslinjer». Her vil fremgangsmåten og metodikken for takseringen til alle typer eiendommer beskrives. Alle eiendommer som skal takseres blir besiktiget utvendig og dokumentert med bilder.

Det er et eksternt takseringsfirma, «Verditaksering Kjell Larsen A/S», som med bakgrunn i disse «Rammer og retningslinjer» samt besiktigelse, vil utarbeidet takstforslag som blir fremlagt sakkyndig nemd. Sakkyndig nemd vil så vurdert disse, og vedtatt endelige takster.

I perioden etter at takseringen er avsluttet, fra og med 1. juli 2021, er det eiendomsskattekontoret som utarbeider nye takstforslag for sakkyndig nemd.

Rammer og retningslinjer

Sakkyndig nemnd har vedtatt retningslinjer for alminnelig taksering av alle eiendommer uten formuesgrunnlag fra Skatteetaten.

Rammer og retningslinjer for alminnelig taksering i Holmestrand kommune i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i 2021 (PDF, 988 kB)

Sonekart - bolig

Sonekart - fritid

Til toppen