Koronasituasjonen i Holmestrand kommune

Kommunedirektøren gjennomfører egne beredskapsmøter hver eneste dag hvor det dagsaktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona

01.04.2020 12.33

Koronainformasjon fra Plan, bygg, landbruk, kart og geodata

Som en konsekvens av nasjonale restriksjoner i forhold til pågående epidemi, utsettes med øyeblikkelig virkning alle forhåndskonferanser og fysiske møter med eksterne deltagere til etter påsken 2020.

Kart

Kart

Her finner du en kartportal som inneholder basiskart og mange typer temakart, samt arealplaner som gir oversikt over planprosess, status og plandokumenter.

Kartportal for kommunesamarbeidet i Vestfold

Det er en egen modul for arealplaner som gir oversikt over planprosess, status og plandokumenter.

Forenklet kartløsning - Holmestrand

Forenklet kartløsning er en raskere løsning som også fungerer på nettbrett og mobil, men som da har noe begrenset innhold og funksjonalitet.

Forenklet kartløsning - kart over Holmestrand

Vestfoldkart

En mer avansert løsning med kart og arealplan for Vestfold.

Standardkart - med kart og arealplan

Viktig informasjon om kartløsningen

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.