Kart

Kart og kartdata

Her finner du en kartportal som inneholder basiskart og mange typer temakart, samt arealplaner som gir oversikt over planprosess, status og plandokumenter.

Nyttig informasjon om kartløsningen

Viktig informasjon om kartløsningen

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

 

Til toppen