Kart

Kart

Her finner du en kartportal som inneholder basiskart og mange typer temakart, samt arealplaner som gir oversikt over planprosess, status og plandokumenter.

Kartportal for kommunesamarbeidet i Vestfold

Det er en egen modul for arealplaner som gir oversikt over planprosess, status og plandokumenter.

Forenklet kartløsning - Holmestrand

Forenklet kartløsning er en raskere løsning som også fungerer på nettbrett og mobil, men som da har noe begrenset innhold og funksjonalitet.

Forenklet kartløsning - kart over Holmestrand

Vestfoldkart

En mer avansert løsning med kart og arealplan for Vestfold.

Standardkart - med kart og arealplan

Viktig informasjon om kartløsningen

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.