Koronasituasjonen

Vi har egne lokale regler. Utover de følges nasjonale regler og anbefalinger.

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

12.05.2021 14.13

Kart

Kart og kartdata

Her finner du en kartportal som inneholder basiskart og mange typer temakart, samt arealplaner som gir oversikt over planprosess, status og plandokumenter.

Nyttig informasjon om kartløsningen

Viktig informasjon om kartløsningen

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

 

Til toppen