Eiendomsskatt 2022

Eiendomsskatt 2022

2022 - Klikk for stort bildeDet er eiendomsskatt i hele Holmestrand kommune Shutterstock Kommunestyret i Holmestrand kommune vedtok 15. desember 2021 å skrive ut eiendomsskatt for boliger, fritidsboliger og tomter også i 2022.

Eiendomsskatten er knyttet til eiendommen, og innkreves uavhengig av eiernes inntekter og formue. 

Kommunestyret vedtok 16.12.2020  å innføre eiendomsskatt i Holmestrand kommune i 2021 i henhold til eiendomsskattelovens § 2 og § 3a.

Grunnlag for eiendomsskatt

For eiendommer som kommunen har taksert blir grunnlaget det samme som i 2021.

For eiendommer som har formuesgrunnlag (boligverdi fra skatteetaten) så er det verdien for 2020 som skal legges til grunn. Skatteetaten justerer disse verdiene hvert år. Ditt grunnlag kan ha endret seg fra i fjor, da verdien fra 2019 ble lagt til grunn. I de aller fleste tilfeller er det kun snakk om små endringer.

For skattepliktige eiendommer som er opprettet i løpet av 2021 (f.eks ferdigstilt/fradelt/sammenslått) er befaring foretatt i januar og februar 2020.

Satser og fradrag

Eiendomsskatteloven bestemmer at grunnlaget for boliger og fritidsboliger skal multipliseres med 0,7. Dette kalles obligatorisk reduksjonsfaktor. Faktoren skal ikke benyttes på tomter.

Kommunestyret har vedtatt at skattesatsen for 2022 settes til 2 promille, hvilket innebærer en økning fra 2021 da satsen var 1 promille.

Bunnfradraget reduseres samtidig til 960 000 kr per boenhet i 2022. Dette utgjør en endring fra 2021 da bunnfradraget var 1 000 000 kr.

Melding om takst og skatt

Vi sender ut melding om takst og skatt innen 1. mars 2022 til de som har nytt eller endret grunnlag for 2022. For alle som ikke har endringer fremkommer skattegrunnlaget på faktura.

Fakturering

I 2022 vil eiendomsskatten innkreves i fire terminer (mot to terminer i 2021). Kommunen tar sikte på å fakturere eiendomsskatt omtrent samtidig med de kommunale eiendomsgebyrene som har forfall i mars, juni, september og desember.

Lenker

Til toppen