1000 TAKK!

Denne uka er det det 1000 dager siden vi ble en ny kommune! 1000 TAKK til ansatte, politikere, lag og foreninger, bedrifter og innbyggere! Dere bidrar hver eneste dag til et trivelig og trygt lokalsamfunn. Vi gleder oss til fortsatt samarbeid for å skape en enda bedre kommune.
Les mer og se bilder

26.09.2022 23.44

Vedrørende bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig

Vedrørende bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig

I disse dager får Holmestrand kommune mange henvendelser fra hytteeiere i vår kommune som ønsker å melde flytting til sin fritidsbolig/hytte i Holmestrand kommune eller etablere den som sekundærbolig.

En såkalt bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig er et søknadspliktig tiltak.

Ved bruksendring kan det ofte være behov for kompetente foretak som ivaretar søknadsprosessen samt prosjektering og utførelse vedrørende tiltaket. For bruksendring er det er forutsetning å være kjent med tekniske krav og eventuelle unntaksbestemmelser, i tillegg til fremgangsmåte for søknad om dispensasjon.

For søknad om dispensasjon er det nødvendig å kjenne til planstatus for eiendommen det gjelder.

Ligger eiendommen i LNF, regulert eller uregulert område avsatt til fritidsbebyggelse (vises med en brun farge på kommuneplankartet), vil en søknad om bruksendring til bolig kreve en dispensasjon, det vil si et unntak fra planformålet.

Veiledning om dispensasjon finner du på kommunens hjemmeside bak overskriftene «Eie eller bygge bolig» og «Slik gjør du det i en byggeprosess»

Før det kan gis tillatelse til bruksendring må blant annet følgende vilkår være oppfylt:

  • Fritidsboligen/hytta skal ha innlagt vann og enten være tilknyttet kommunalt avløp eller å ha godkjent privat avløpsanlegg som tilfredsstiller standard til helårs bolig.
  • Det må være vinterbrøytet vei helt frem til eiendommen.
  • Sjekk ut krav til teknisk forskrift. (TEK)
  • Dersom det er bomvei frem til eiendommen må utrykningsenheter og hjemmetjeneste har tilgang på enkel og effektiv åpning av denne uten bruk av nøkler eller nøkkelkort.
  • Eiendommer skal ha en trygg skolevei og rimelig nærhet til kommunens sentra mht. gang- og sykkelavstand/kollektivtransport.
Til toppen