Koronasituasjonen i Holmestrand kommune

Kommunedirektøren gjennomfører egne beredskapsmøter hver eneste dag hvor det dagsaktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona

02.04.2020 18.53

Koronainformasjon fra Plan, bygg, landbruk, kart og geodata

Som en konsekvens av nasjonale restriksjoner i forhold til pågående epidemi, utsettes med øyeblikkelig virkning alle forhåndskonferanser og fysiske møter med eksterne deltagere til etter påsken 2020.

Slik gjør du det i en byggeprosess

Slik gjør du det

Her har vi samlet en oversikt over hva du må forholde deg til i en byggeprosess.

Byggesaker: slik gjør du det

Kontakt byggesak

Kontakt byggesak i Holmestrand kommune om du har spørsmål om byggesaker.

Ha alltid gårds- og bruksnummer, saksnummer eller adresse klart når du kontakter oss.

Alle henvendelser om byggesaker skal skje fra mandag til torsdag etter kl.12.00 – 15.00 og rettes til byggesakstelefon på tlf. 481 86 044.

Du kan også besøke byggesak uten timeavtale innen samme tidsrom. Byggesak sitter i Prestegårdsalleen 35, 3070 Sande i Vestfold.