Koronasituasjonen

28.09.2021 15.34

Gebyr for vann og avløp

Gebyr for vann og avløp

Alle eiendommer som er tilknyttet offentlig vann og avløp skal betale vann- og avløpsgebyr.

Selvkost og kommunale gebyr

Det er lovpålagt at kommunale tjenester for vann og avløp skal være selvfinansierende. Det vil si at alle utgifter både til drift og investeringer skal dekkes av abonnentene.

Gebyrsatsene fastsettes med grunnlag i tjenestens driftsutgifter og planlagte investeringer hvert år. Kommunestyret fastsetter så hvor store gebyrene skal være. Hvis tjenesten har overskudd ett år, skal avgiftene settes ned. Det er begrensede muligheter til fondsavsetting av midler til fremtidige investeringer.

Faktura sendes til alle abonnenter fire ganger i året med betalingsfrist 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember. Vannmålere leses av en gang i året med frist 31. desember.

Vann- og avløpsgebyr betales enten etter målt eller stipulert forbruk, les mer i forskrift for vann og avløpsgebyr.


Prisliste for vann og avløpsgebyr

Gebyrregulativ tekniske tjenester (PDF, 543 kB)

Stipulert forbruk

Forbruk kan beregnes etter bruksareal på boligen slik at bruksarealet avgjør hvor mange m3 (kubikk) du må betale for. Boliger er delt i to arealgrupper:

  • Under 70 kvadratmeter: betaler for et stipulert forbruk på 175 m3
  • Over 70 kvadratmeter:   betaler for et stipulert forbruk på 225 m3

I tillegg til prisene i listen over, betaler arealabonnenter et fastgebyr. Dette er en grunnpris som reguleres hvert år.

Hvis du betaler for stipulert forbruk, har du rett til å få montert vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk. Vannmåleren bekostes av kommunen hvis den skal brukes til beregning av årsgebyr. Installasjonen må du som abonnent betale selv.

Målt forbruk

Du må ha installert måler for å kunne betale etter målt forbruk. Da betaler du for det antall m3 som måleren viser at du faktisk har brukt. I tillegg kommer fastgebyr pr. boenhet. Dette er en grunnpris som reguleres hvert år.

Viktig å huske hvis du har vannmåler

  • Husk å lese av måleren og sende inn målerstand innen 31. desember slik at fakturaen blir riktig.
  • Pass på at du ikke har kraner som drypper, rennende toaletter eller lekkasjer i huset. Selv små lekkasjer blir betydelige summer i løpet av et år.
  • Sjekk måleren når det ikke tappes vann i huset. Er det bevegelser på den, så har du en lekkasje.

Priser og regler

Gebyrene består av tilknytningsgebyr og årsgebyr. Tilknytningsgebyret er en engangsgebyr.

Til toppen