Våre elver, innsjøer og kystvann

Her finner du informasjon om arbeidet med våre vannområder. 

Vannet har en veldig viktig rolle i Holmestrand kommune, men miljøtilstanden i omtrent halvparten av våre vassdrag og kystvann er imidlertid for dårlig. Se informasjonsportal om vanntilstanden i vår kommune

Vannforskriften krever at elvene, innsjøene og kystvannet skal oppnå «god økologisk tilstand» innen 2027, og vi må sammen gjøre en stor innsats for å redusere unødvendige forurensinger.

Elvene renner på tvers av kommunegrenser, og vi samarbeider med våre nabokommuner gjennom såkalte «vannområder» for å bedre vannkvaliteten.

Holmestrand kommune har arealer i fire vannområder:

Vann-nettverk
Vannområde Samarbeidskommuner Kontakt vannområdekoordinator Telefon
Eikeren Holmestrand og Øvre Eiker Else Mari Espseth Nilsen Send e-post: Else-M.Nilsen@ovre-eiker.kommune.no Tlf: 402 34 441
Breiangen Vest Holmestrand og Drammen Espen Kristoffer Jenssen Send e-post: espen.kristoffer.jenssen@holmestrand.kommune.no Tlf: 908 56 254
Aulivassdraget Holmestrand, Horten, Sandefjord og Tønsberg Miguel A. Segarra Valls Send e-post Tlf: 942 41 180
Drammenselva Drammen, Øvre Eiker, Asker, Lier, Modum, Sigdal, Flesberg og Holmestrand Ida Steffensen Send e-post: ida.grondahl.steffensen@drammen.kommune.no Tlf: 482 73 250
Oversikt over vannområder.