1000 TAKK!

Denne uka er det det 1000 dager siden vi ble en ny kommune! 1000 TAKK til ansatte, politikere, lag og foreninger, bedrifter og innbyggere! Dere bidrar hver eneste dag til et trivelig og trygt lokalsamfunn. Vi gleder oss til fortsatt samarbeid for å skape en enda bedre kommune.
Les mer og se bilder

26.09.2022 23.44

Demenskoordinator

Demenskoordinator

Har du eller en av dine nærmeste behov for samtale, veiledning eller vurdering i forhold til demenssykdom? Da kan du ta direkte kontakt med demenskoordinator i kommunen, eller du kan kontakte fastlegen din som kan henvise deg til demenskoordinator.

Demenskoordinator skal bidra til at personer med demens og deres pårørende får god utredning, oppfølging og et godt tilpasset tjenestetilbud.

Demenskoordinator er ansatt i Holmestrand kommune i 100 % stilling, og er tilknyttet Tjenestetildeling i kommunen.

Arbeidsoppgavene er blant annet:

  • Foreta hjemmebesøk med fokus på kartlegging av hjelpebehov og utredning av eventuell demensdiagnose i samarbeid med fastlege
  • Ha oversikt over kommunens helhetlige innsatstrapp som omhandler frivillige, kommunale tilbud og helse- og omsorgstjenester
  • Samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere som fastleger, spesialisthelsetjenesten, institusjoner, tjenestekontor, hjemmetjenester, dagaktivitetstilbud m.fl

Gi undervisning, veiledning og råd til pasienter, pårørende og ansatte.

Se også Veiviser demens for utfyllende informasjon

Kontaktinformasjon:

Pasient, pårørende eller samarbeidspartnere kan ta kontakt med demenskoordinator. Hjemmesykepleien kan også kontaktes for å komme i kontakt med demenskoordinator.

Til toppen