Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapeuten har som hovedfokus å legge til rette for mest mulig selvstendighet i dagliglivet, der sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse er til hinder for aktivitet og gjennomføring av daglige gjøremål.

Dette innebærer bl.a. kartlegging av individuelle behov, tilpasse hjelpemidler og tilrettelegge fysiske omgivelser som bolig, barnehage og skole.

Beskrivelse

Ergoterapeuten skal hjelpe mennesker til å fungere optimalt i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse.

Ergoterapi innebærer blant annet å:

  • kartlegge funksjon og tilpasse aktiviteter/arbeidsvaner
  • formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon
  • tilrettelegge fysiske omgivelser i hjem, barnehage og skole. Universell utforming
  • veilede, informere og undervise

Målgruppe

Personer som har eller kan få vansker med å klare daglige aktiviteter på grunn av alder, funksjonshemning, sykdom eller skade.

Kriterier/vilkår

Kommunens ergoterapitjeneste vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet. Det er i samarbeid med selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter og kommunalt ansatte ergoterapeuter og fysioterapeuter utarbeidet et prioriteringsverktøy for tildeling av ergo- og fysioterapitjenester.

Kontaktinfo

Avdelingsleder, ergo/fysiotjenesten: Jakob Yngvi Fridriksson

Tlf: 995 81 681, e-post: jakob.yngvi.fridriksson@holmestrand.kommune.no 

E-post må bare brukes for generelle spørsmål, e-post med sensitiv informasjon vil ikke bli besvart. Vennligst ta kontakt per telefon. 

Fagkoordinator voksne/eldre: Sindre Eia Holtung

Tlf: 907 10 840, e-post: ergo.fysio.voksne@holmestrand.kommune.no

Fagkoordinator barn/unge: Torill Svåsand 

Tlf: 915 29 286, e-post: ergo.fysio.barn@holmestrand.kommune.no

Henvendelsesskjema ergo/fysio for barn og unge (DOCX, 126 kB)

Til toppen