Fysioterapi

Fysioterapi

Fysioterapitjenesten har som hovedfokus å kartlegge funksjon, tilrettelegge for individuell funksjonstrening og gi veiledning, både i hjemmet, i barnehage/skole og på institusjon. Målet er å bidra til å utvikle funksjon(habilitering) og gjenvinne tapt/redusert funksjonsevne(rehabilitering).

Vi er en utadrettet tjeneste, og henvisning fra lege er ikke nødvendig for å ta kontakt med oss.

Beskrivelse

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade.

I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen (privat institutt). Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe.

Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habilitering- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem/institusjon. Tjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud og gis i forbindelse med forebyggende helsearbeid og ved behandling av sykdom eller skade.

Tjenesten kan bidra med blant annet:

Målgruppe

Personer som har eller kan få vansker med å klare daglige aktiviteter på grunn av alder, funksjonshemning, sykdom eller skade.

Dersom man har mulighet for å komme seg til et privat institutt skal man i hovedsak henvende seg direkte til disse.

Kriterier/vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet. Det er i samarbeid med selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter og kommunalt ansatte ergoterapeuter og fysioterapeuter utarbeidet et prioriteringsverktøy for tildeling av ergo - og fysioterapitjenester.

Nyttige lenker på helsenorge.no

Kontaktinfo

Avdelingsleder, ergo/fysiotjenesten: Jakob Yngvi Fridriksson

Tlf: 995 81 681, e-post: jakob.yngvi.fridriksson@holmestrand.kommune.no

E-post må bare brukes for generelle spørsmål, e-post med sensitiv informasjon vil ikke bli besvart. Vennligst ta kontakt per telefon. 

Fagkoordinator voksne/eldre: Sindre Eia Holtung

Tlf: 907 10 840, e-post: ergo.fysio.voksne@holmestrand.kommune.no

Fagkoordinator barn/unge: Torill Svåsand 

Tlf: 915 29 286, e-post: ergo.fysio.barn@holmestrand.kommune.no

Henvendelsesskjema ergo/fysio for barn og unge (DOCX, 126 kB)

Til toppen