Koronasituasjonen

Ledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandag, onsdag og fredag hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

24.02.2021 13.36

Fysioterapi

Fysioterapi

Fysioterapitjenesten har som hovedfokus å kartlegge funksjon, tilrettelegge for individuell funksjonstrening og gi veiledning, både i hjemmet, i barnehage/skole og på institusjon. Målet er å bidra til å utvikle funksjon(habilitering) og gjenvinne tapt/redusert funksjonsevne(rehabilitering).

Vi er en utadrettet tjeneste, og henvisning fra lege er ikke nødvendig for å ta kontakt med oss.

Beskrivelse

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade.

I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen (privat institutt). Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe.

Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habilitering- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem/institusjon. Tjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud og gis i forbindelse med forebyggende helsearbeid og ved behandling av sykdom eller skade.

Tjenesten kan bidra med blant annet:

Målgruppe

Personer som har eller kan få vansker med å klare daglige aktiviteter på grunn av alder, funksjonshemning, sykdom eller skade.

Dersom man har mulighet for å komme seg til et privat institutt skal man i hovedsak henvende seg direkte til disse.

Kriterier/vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet. Det er i samarbeid med selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter og kommunalt ansatte ergoterapeuter og fysioterapeuter utarbeidet et prioriteringsverktøy for tildeling av ergo - og fysioterapitjenester.

Nyttige lenker på helsenorge.no

Til toppen