Hørsel- og synskontakt

Hørsel- og synskontakt

Hørsel- og synskontakten skal være bindeleddet mellom brukerne og hjelpemiddelsentralen, og kan gi råd og veiledning om tekniske hjelpemidler til hørsels- og synshemmede. Tjenesten kartlegger behov, gir bistand til å søke om hjelpemidler og tilbyr oppfølging.

Målgruppe

  • Personer som er innvilget høreapparat fra folketrygden
  • Personer som har konstatert et hørselstap hos legen og som ikke bruker
    høreapparat
  • Personer som er svaksynt eller synshemmet, personer som har andre alvorlige synsdefekter som reduserer synsfeltet. Årsaken ti nedsatt syn må diagnostiseres av øyelege.