Syns- og hørselskontakt

Syns- og hørselskontakt

Syns- og hørselskontakten skal være bindeleddet mellom brukerne og hjelpemiddelsentralen, og kan gi råd og veiledning om tekniske hjelpemidler til syn- og hørselshemmede. Tjenesten kartlegger behov, gir bistand til å søke om hjelpemidler og tilbyr oppfølging.

Målgruppe

  • Personer som er innvilget høreapparat fra folketrygden
  • Personer som har konstatert et hørselstap hos legen og som ikke bruker
    høreapparat
  • Personer som er svaksynt eller synshemmet, personer som har andre alvorlige synsdefekter som reduserer synsfeltet. Årsaken til nedsatt syn må diagnostiseres av øyelege og optiker.

Les mer om hjelpemidler

 

Kontaktinfo

 

Hørsels- og synskontakt Aud Trine Wike Brekken

Tlf: 971 07 716, e-post: aud.trine.wike.brekken@holmestrand.kommune.no

Fagkoordinator Anne Julie Storheil 

Tlf: 908 72 824, e-post: anne.julie.storheil@holmestrand.kommune.no

E-post må bare brukes for generelle spørsmål, e-post med sensitiv informasjon vil ikke bli besvart. Vennligst ta kontakt per telefon. 

Til toppen