Ergoterapi og fysioterapi

Ergoterapi og fysioterapi

Ergo- og fysioterapitjenesten driver forebyggende og helsefremmende arbeid for barn, unge og eldre og bidrar med veiledning, samarbeid og tiltak i habilitering- og rehabiliteringsarbeidet.

Ergo- og fysioterapeutene samarbeider med lege, helsesøster, sykepleiere, hjelpemiddeltekniker/syns- og hørselskontakt, NAV Hjelpemiddelsentral, Husbanken og annet personell knyttet til hvert enkelt barn/person.

Sterk og stødig - gruppetrening

Er du over 65 år, litt ustø og redd for å falle? Går du mindre ute enn før, eller merker at beina ikke er så sterke lenger? Da kan Sterk og stødig være noe for deg! Se treningstider for Sterk og stødig.

Nyttige lenker på helsenorge.no