Hørsel- og synskontakt

Hørsel- og synskontakt

Hørsel- og synskontakten skal være bindeleddet mellom brukerne og hjelpemiddelsentralen, og kan gi råd og veiledning om tekniske hjelpemidler til hørsels- og synshemmede og henvise til andre tjenester.

Hvem kan søke?

 • Personer som er innvilget høreapparat fra folketrygden
 • Personer som har konstatert et hørselstap hos legen og som ikke bruker
  høreapparat
 • Personer som er svaksynt eller synshemmet, personer som har andre alvorlige syndefekter som reduserer synsfeltet. Årsaken ti nedsatt syn må diagnostiseres av øyelege.

Henvendelse til hørsel- og synskontakt kan komme fra Hørselssentralen, øyelege, fastlege, brukeren selv og pårørende.

Hva du kan forvente av oss?

 • Informasjon, råd og veiledning om hørselstekniske hjelpemidler
 • At vi overholder taushetsplikten
 • Hjelp til kartlegging av behov for hørselshjelpemidler
 • Hjelp til å søke om hjelpemidlene
 • Oppfølging

Hva forventer vi av deg?

Vi forventer:

 • at du eller din representant sier i fra om det oppstår problemer, endringer eller at hjelpemidler ikke fungerer som de skal
 • at du er forberedt på at det kan oppstå situasjoner da tjenestene må endres for en kort periode

Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon

Vi har telefontid mellom kl. 08:00 og 15:30, og du finner mer informasjon om våre kontaktpersoner under.