Hjemmehjelp

Tiltak for personer som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie de daglige gjøremål. 

Eksempler på praktisk eller personlig hjelp:

  • Gulvvask, støvsuging og støvtørring
  • Klesvask (maskinvask)
  • Tilrettelegging av måltider (tilberedning av brødmat og oppvarming av middag)

Det ytes ikke hjelp til hovedrengjøring, opprydding etc. - kun vedlikehold av "normal" husrengjøring og bare i rom som til daglig benyttes av brukeren. Vi tilrettelegger/gjør ikke i stand til gjester av brukeren. Vi rydder/vasker heller ikke etter gjester.

I noen tilfeller kan det hende søker må foreta «hovedrengjøring» før hjemmehjelpstjenesten kan tilby sine tjenester.

Tjenesten gis kun på dagtid og på hverdager.

Hvordan søke

Tjenestekontoret ønsker helst å motta elektronisk søknad. Søknad skal fortrinnsvis fylles ut av den som søker, men om dette ikke er mulig kan pårørende/verge fylle ut. Fullmakt må da legges ved.

Digital søknad om helse- og omsorgstjenester

Om du ikke har mulighet til å søke digitalt kan man skrive ut søknadsskjema og sende til tjenestekontoret pr. post (ikke e-post). Adressen finner du i skjemaet. Gjør dette gjerne i samarbeid med fastlege, NAV, spesialisthelsetjenesten eller andre du tenker kan bistå deg.

Her finner du søknadsskjema helse- og omsorgstjenester for utskrift.  (PDF, 163 kB)

Trenger du hjelp med utfylling av skjemaet, kan du kontakte Tjenestekontoret

Pris for tjenesten

Se Holmestrand kommunes satser for egenbetaling for pris

Kontakt Tjenestekontoret for mer informasjon