Hverdagsrehabilitering

Hverdagen består av mange aktiviteter som vi tar som en selvfølge. Når dette blir utfordrende, kan hverdagsrehabilitering være noe for deg.

illustasjonsbilde som viser eksempler på hva som kan være viktig for deg - Klikk for stort bildeHva er viktig for deg

Hva er hverdagsrehabilitering?

Tjenesten hverdagsrehabilitering er en tidsavgrenset tjeneste, med varighet på inntil 4 uker. Fokuset er opptrening i hverdagslige gjøremål i ditt eget hjem og nærmiljø.

Et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut og ergoterapeut gjennomfører en systematisk funksjonskartlegging ved oppstart og avslutning. Tiltakene og treningen utfører du så sammen med teamet.

I hverdagsrehabilitering er spørsmålet «Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?» svært relevant. Sammen med det tverrfaglige teamet setter du som bruker mål for rehabiliteringen. Målene tar utgangspunkt i utfordringene du opplever i hverdagslige aktiviteter.

Aktiviteter, trening og tilrettelegging skjer hjemme hos deg, eller i ditt nærmiljø.

Er hverdagsrehabilitering noe for deg?

Hverdagsrehabilitering kan passe for de som

  • Har hatt et akutt fall i funksjon som har ført til økt hjelpebehov i dagliglivet
  • Har potensiale til å trene seg opp
  • Har et ønske om å klare seg mest mulig selv og mestre dagliglivets aktiviteter på egenhånd

Vi forventer at du deltar aktivt i treningsperioden, ved at du samarbeider om opplegget og tar ansvar for egentrening.

Kommunens hverdagsrehabiliteringsteam tar de faglige vurderingene knyttet til hvem som er kandidater og gjennomfører derfor ofte en vurderingssamtale før oppstart.

Kontaktinformasjon

Fysioterapeut: Maria Schmidt Dobbedal.

Telefon: 409 03 894 Mail: maria.scmidt.dobbedal@holmestrand.kommune.no

 

Ergoterapeut: Silje Frantzen.

Telefon: 477 19 629 Mail: silje.frantzen@holmestrand.kommune.no

 

Ergoterapeut: Linda Tronrud Johansen

Mail: linda.tronrud.johansen@holmestrand.kommune.no

 

Avdelingsleder: Jakob Y. Fridriksson

Telefon: 995 81 681 Mail: jakob.yngvi.fridriksson@holmestrand.kommune.no