1000 TAKK!

Denne uka er det det 1000 dager siden vi ble en ny kommune! 1000 TAKK til ansatte, politikere, lag og foreninger, bedrifter og innbyggere! Dere bidrar hver eneste dag til et trivelig og trygt lokalsamfunn. Vi gleder oss til fortsatt samarbeid for å skape en enda bedre kommune.
Les mer og se bilder

26.09.2022 23.44

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator skal være et lavterskeltilbud til kreftpasienter og pårørende, tjenesten er derfor ikke vedtakspliktig. 

Hva kan kreftkoordinatoren hjelpe meg med?

  • Å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende, uavhengig om du har hjelp fra hjemmetjenesten
  • Å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienter
  • Å være lett tilgjengelig for kreftpasienter og pårørende
  • Å bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen
  • Hjelp til å komme i kontakt med andre aktuelle instanser, det være seg tjenestekontor, fysioterapi, ergoterapi, hjelpemidler, hjemmesykepleien, helsesøster, NAV osv

Dialogkafé

Velkommen til dialogkafé på det Gule huset i Sande. Dette er et uformelt møtested for deg som har eller har hatt kreft, samt deres pårørende. Kafeen driftes i samarbeid med Kreftkoordinator, Frivilligsentralen og Røde kors. Tilbudet koster kr 35,- og da vil dere få servert kaffe/te og rundstykker. Vi holder åpent hver annen onsdag fra kl. 11-13. Kontakt kreftkoordinator på forhånd før du møter til dialogkafé.

Kontaktinformasjon

Pasient, pårørende eller samarbeidspartnere kan ta kontakt med kreftkoordinator. Hjemmesykepleien kan også kontaktes for å komme i kontakt med kreftkoordinator.

Til toppen