Kreftkoordinator

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator skal være et lavterskeltilbud til kreftpasienter og pårørende, tjenesten er derfor ikke vedtakspliktig. 

Hva kan kreftkoordinatoren hjelpe meg med?

  • Å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende, uavhengig om du har hjelp fra hjemmetjenesten
  • Å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienter
  • Å være lett tilgjengelig for kreftpasienter og pårørende
  • Å bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen
  • Hjelp til å komme i kontakt med andre aktuelle instanser, det være seg tjenestekontor, fysioterapi, ergoterapi, hjelpemidler, hjemmesykepleien, helsesøster, NAV osv
                  

Dialogkafe

Velkommen til dialogkafe på det Gule huset i Sande. Dette er et uformelt møtested for deg som har eller har hatt kreft, samt deres pårørende. Kafeen driftes i samarbeid med Kreftkoordinator, Frivilligsentralen og Røde kors. Tilbudet koster kr 30,- og da vil dere få servert kaffe/te og rundstykker. Vi holder åpent hver annen onsdag fra kl. 11.00 til 13.00.

Informasjon

Kreftkoordinator Heidi Eriksen, Sande, tlf. 950 09 130
Kreftkoordinator Reidun Løkkemyhr, Holmestrand, tlf. 950 99 787

Kontaktinformasjon

Pasient, pårørende eller samarbeidspartnere kan ta kontakt med kreftkoordinator. Hjemmesykepleien kan også kontaktes for å komme i kontakt med kreftkoordinator.