Kreftkoordinator

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator skal være et lavterskeltilbud til kreftpasienter og pårørende, tjenesten er derfor ikke vedtakspliktig. 

Hva kan kreftkoordinatoren hjelpe meg med?

  • Å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende, uavhengig om du har hjelp fra hjemmetjenesten
  • Å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienter
  • Å være lett tilgjengelig for kreftpasienter og pårørende
  • Å bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen
  • Hjelp til å komme i kontakt med andre aktuelle instanser, det være seg tjenestekontor, fysioterapi, ergoterapi, hjelpemidler, hjemmesykepleien, helsesøster, NAV osv

Dialogkafe

Velkommen til dialogkafe på det Gule huset i Sande. Dette er et uformelt møtested for deg som har eller har hatt kreft, samt deres pårørende. Kafeen driftes i samarbeid med Kreftkoordinator, Frivilligsentralen og Røde kors. Tilbudet koster kr 30,- og da vil dere få servert kaffe/te og rundstykker. Vi holder åpent hver annen onsdag fra kl. 11.00 til 13.00.

Kontaktinformasjon

Pasient, pårørende eller samarbeidspartnere kan ta kontakt med kreftkoordinator. Hjemmesykepleien kan også kontaktes for å komme i kontakt med kreftkoordinator.

Til toppen