Fastlege

Formålet med fastlegeordningen er å bedre kvaliteten i allmennlegetjenesten ved at alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege. 

Hvem har krav på fastlege?

  • Alle personer som har folkeregistrert adresse i Norge, med norsk personnummer
  • Asylsøkere som har D-nummer
  • NATO-personell som har D-nummer, og deres familie

D-nummer er et id-nummer som tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer.

Dersom du har krav på fastlege, vil også dine egne barn under 16 år ha rett til å stå på den samme fastlegelisten som foreldrene.

Har du ikke fastlege?

Innbyggere som ikke har fastlege i Holmestrand bør søke seg til fastlege i en nærliggende kommune med ledig kapasitet, og samtidig sette seg på venteliste hos en av kommunens fastleger. Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenom fastlegekontorets åpningstid kontaktes legevakten på telefon 116 117.

Hvordan kan du se hvilke fastleger som er tilgjengelig?

Alle innbyggere som i folkeregisteret er registrert bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege. Dersom du logger deg inn i tjenesten "Bytte fastlege" på helsenorge.no, kan du finne og bytte fastlege både for deg selv og egne barn under 16 år.

Du kan sette deg på venteliste dersom legen du ønsker ikke er ledig. Dersom du ikke har tilgang til internett, kan du ringe tlf. 800 43 573 (800HELSE).

Ha fødselsnummer (11 siffer) klart før du ringer.

Se og bytte fastlege

Her kan du se og bytte fastlege