Nasjonale pasientforløp for psykisk helse og rus

Nasjonale pasientforløp for psykisk helse og rus

Nasjonale pasientforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

Kort om pasientforløpene

Pasientforløpene skal bidra til mer brukermedvirkning og mer sammenheng i tjenestene. De skal sikre et godt samarbeid mellom deg som benytter tjenesten eller er pårørende og fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre aktører. 

Sykehusene har laget pasientforløp som skal bidra til at behandlingen av personer med rus og/eller psykiske utfordringer får bedre hjelp. Kommunene har koordinatorer som samhandler med sykehusene.

Ulike typer pasientforløp innen psykisk helse og rus

Informasjon for pasienter og pårørende

Mer informasjon om de enkelte pasientforløp innen psykisk helse og rus finner du på helsenorge.no (oversikten finner du nederst på siden).

Se ulike pasientforløp for psykisk helse og rus på helsenorge.no

Du kan også kontakte Publikumstelefonen til Tjenestekontoret på telefon 913 11 173 (betjent kl. 9-14).

Informasjon for helsepersonell

Helsepersonell finner informasjon om pasientforløp innen psykisk helse og rus på helsedirektoratet.no.

Hvordan søke psykisk helsehjelp

Fyll ut skjemaet og send dette til Tjenestekontoret pr. post (ikke e-post). Adressen finner du i skjemaet. Gjør dette gjerne i samarbeid med fastlege, NAV, spesialisthelsetjenesten eller andre du tenker kan bistå deg.

Her finner du skjemaet: Søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester (PDF, 131 kB)

Trenger du hjelp med utfylling av skjemaet, så kan du kontakte Tjenestekontoret.
Ved behov kan også psykisk helsetjeneste for voksne kontaktes direkte, på tlf. 461 93 351.

Til toppen