Kortvarig psykisk helsehjelp

Kortvarig psykisk helsehjelp

Kortvarig psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud til personer over 18 år som er hjemmehørende i Holmestrand kommune.

Hva vi tilbyr

Tilbudet kortvarig psykisk helsehjelp gir tilgang til kurs/grupper og/eller mulighet for noen individuelle samtaler.

Kursene består blant annet av hjelp til å håndtere allmennpsykologiske utfordringer som depresjon, nedstemthet, angst, bekymring og stress.

Hvem kan få kortvarig psykisk helsehjelp?

Hjemmehørende i Holmestrand kommune som er over 18 år og som opplever lette til moderate psykiske helseplager. Dette kan være nyoppstått angst og uro, nedstemthet, lav selvfølelse, depresjon, begynnende avhengighetsproblematikk, livskriser eller reaksjoner etter krevende hendelser.

Hvordan søke psykisk helsehjelp

Hvis du tenker at kortvarig psykisk helsehjelp er aktuelt for deg, kan du ta direkte kontakt med psykisk helsetjeneste i vår telefontid mandag og torsdag fra kl. 09.30-11. Vi vurderer om du er i målgruppen for tilbudet, eller vi kan gi deg råd og assistanse til å finne den hjelpen du trenger. Søknad om tjeneste sendes skriftlig til Tjenestekontoret.

Gå til søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester (søknadsskjemaet finner du nederst på siden).

Nummeret til psykisk helsetjeneste er: 461 93 351

Til toppen