Ordinær psykisk helsehjelp

Ordinær psykisk helsehjelp

Vedtaksbasert oppfølging og behandling til deg som har psykiske helseutfordringer og/ eller avhengighetsproblematikk av moderat til alvorlig grad.

Hva vil tilbyr

Ved oppstart kartlegger vi hva som vil kunne hjelpe deg til å oppleve økt mestring i hverdagen, og vi har et samarbeid om å nå dine mål. Tilbudet vektlegger oppfølging og terapi som er rettet mot hvordan du kan oppleve størst mulig grad av selvstendighet og kontroll i eget liv, og du kan forvente å bli møtt med respekt og verdighet.

Hvem kan få psykisk helsehjelp?

Hjemmehørende i Holmestrand kommune som er over 18 år. Det er en forutsetning at dine psykiske helseutfordringer eller avhengighetsproblematikk går utover mestring av dagliglivet, at du har et ønske om hjelp, og at hjelpen mottas frivillig. Det forventes at du samarbeider, har åpen dialog, overholder avtaler og gir beskjed dersom du er forhindret fra å møte.

Hvordan søke psykisk helsehjelp

Fyll ut skjemaet og send dette til Tjenestekontoret pr. post (ikke e-post). Adressen finner du i skjemaet. Gjør dette gjerne i samarbeid med fastlege, NAV, spesialisthelsetjenesten eller andre du tenker kan bistå deg.

Her finner du skjemaet: Søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester (PDF, 388 kB)

Trenger du hjelp med utfylling av skjemaet, så kan du kontakte Tjenestekontoret. Ved behov kan også psykisk helsetjeneste for voksne kontaktes direkte, på tlf. 461 93 351.

Til toppen