Pårørendekveld

Pårørendekveld

Er du pårørende til en som er i en vanskelig livssituasjon? Pårørendekvelder er en samtalearena hvor fagpersoner og pårørende treffes for å utveksle erfaringer og kunnskap om det å være pårørende til noen med psykiske helseutfordringer eller avhengighetsproblematikk.

Aktuelle temaer blir tatt opp, og vi er veldig interessert i å vite hva du som pårørende ønsker informasjon om. Det vil også være mulig å invitere eksterne samarbeidspartnere og foredragsholdere til å delta.

Vi møtes en gang per måned på kveldstid. 

For å benytte tilbudet, ta kontakt med vår pårørendekontakt Arne Martin Rasmussen på telefonnummer 409 12 703.

Til toppen