Tyribo omsorgsboliger

Tyribo omsorgsboliger

Tyribo omsorgsboliger tilbyr oppfølging og miljørettede helsetjenester til beboere ved stedet. Avdelingen er døgnbemannet og de ulike tjenestene tilpasses den enkeltes behov.

Avdelingen samarbeider med spesialisthelsetjenesten og NAV, kommunens øvrige virksomheter i helse- og velferd, samt fastleger og frivillige aktører i kommunen.

Til toppen