Veteraner

Ny veteranplan

Jente holder medalje - Klikk for stort bildeInformasjon til deg som har vært sendt ut for Norge Torgeir Haugaard/Forsvaret En veteran er en person som har hatt en rolle i en fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende og humanitær innsats i utlandet.

En veteranplan ble vedtatt av kommunestyret i 2020, bygget på innholdet i utarbeidet veteranplan på Regjeringens handlingsplan og Regjeringens oppfølgingsplan for veteraner.
 

Veteranplan

Hjelpetilbud

I Holmestrand kommune skal du som veteran, og dine nærmeste, få hjelp gjennom kommunens mange ulike tjenester dersom dere har behov for det. 

Informasjon

Informasjon om tjenester, tiltak og markeringer som kan være aktuelle for deg som veteran, og dine nærmeste, skal være tilgjengelig og oppdatert på kommunens hjemmeside, web-platformer, og gjennom annonser i lokale aviser. 

Årlig arrangement

I samarbeid med Forsvaret, andre organisasjoner, og eventuelt andre kommuner, inviterer kommunen deg som veteran, og dine nærmeste, til et arrangement på frigjørings- og veterandagen den 8. mai.  

Minnesmerker

Veteranmonumenter og minnesmerker i kommunen skal være tilgjengelig for publikum. 

“Veteranbenken”

Det er plassert ut flere benker i Holmestrand, og en av disse vil få navnet “Veteranbenken”. Kommunen ønsker å synliggjøre temaet samt å invitere til en pust i bakken, og kanskje et uformelt møtested for veteraner. 

Samarbeid med andre

Kommunen jobber for et godt samarbeid med veteranorganisasjoner, nabokommuner, andre aktuelle offentlige instanser, og særlig med lokale militære avdelinger med tanke på tiltak for anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner.

Holmestrand kommunes veterankontakt

Veterankontakten er kommunens kontaktpunkt for veteraner, pårørende, samarbeidskommuner, Forsvaret, og andre aktører innen feltet. Veterankontakten har ansvar for å koordinere opplæring internt, holde oversikt over kommunens tilbud til veteraner og deres familier, samt ha kunnskap om sentrale aktører og tilbud som foreligger.

Veterankontakt

Kjersti Aadne Hansen
Tlf: 416 68 404
E-post: kjersti.aadne.hansen@holmestrand.kommune.no

Les brosjyren Veteran? Informasjon til deg som har vært sendt ut for Norge (PDF, 486 kB)

Brosjyren vil bli distribuert ut til kommunens legekontor

Til toppen