Boliger til mennesker med funksjonsnedsettelser

Boliger til mennesker med funksjonsnedsettelser

Holmestrand kommune har flere boliger/leiligheter som er tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vårt arbeid tar sikte på å opprettholde dagliglivets ferdigheter for beboerne, oppmuntre til selvstendighet og styrke nettverk, alt ut i fra beboernes individuelle behov 

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Lokasjoner

  • 7-tallet: Roveveien 35, 3085 Holmestrand - telefon 90283136
  • Tunnelveien 44-46, 3085 Holmestrand - telefon 99570855
  • Tunnelveien 38-40, 3085 Holmestrand - telefon 91841674
  • Roveveien 17, 3085 Holmestrand -telefon 95961868
  • Springvannsløkka (Hof): Springvannsløkka 29, 3090 Hof - telefon 97462580
  • Prestegårdsalleen 17-19, 3080 Sande - telefon i nr 17, 48246275/48215947 - telefon nr. 19, 97502758

 

Til toppen