Hof bo- og behandlingssenter

Hof bo- og behandlingssenter

Hof (tidligere Veset) bo- og behandlingssenter har som mål at du som beboer opplever å bli møtt med faglig kompetanse, omsorg, imøtekommenhet og respekt i et inkluderende og trivelig miljø.

Hof bo- og behandlingssenter - Klikk for stort bildeHof bo- og behandlingssenter Holmestrand kommune Hjelpen du får skal være forutsigbar og tilrettelagt i forhold til dine behov.

Tre sykehjemsavdelinger og en omsorgsbolig

Hof bo- og behandlingssenter består av tre sykehjemsavdelinger og en omsorgsbolig, dagaktivitetssenter, og kjøkken.

Hof bo- og behandlingssenter er ledet av virksomhetsleder Monica Skytte Kristoffersen.

Avdelingene

  • Avdeling A er en skjermet demensavdeling med 6 langtidsplasser.
  • Avdeling B er en avdeling for pasienter med kognitiv svikt og somatiske tilstander. Avdelingen har 6 langtidsplasser.
  • Avdeling D er en somatisk avdeling med 16 plasser, hvor noen av plassene er korttidsplasser for rehabilitering, lindrende pleie, avlastning og vurderingsopphold.
  • Avdeling C består av 8 omsorgsboliger som er heldøgns bemannet.

Avdelingene A, B, C og D ledes av avdelingsleder Hilde Næss. 

Kjøkkenet

Kjøkkenet produserer og leverer mat til institusjon, omsorgsboliger og hjemmeboende i Hof. Vaskeriet leverer vaskeritjenester til institusjonens beboere samt arbeidstøy for ansatte på institusjon og i hjemmesykepleien. Kjøkkenet ledes av leder Randi Solli. 

Kontaktinformasjon til avdelingene og kjøkkenet

Adresse

Hof bo- og behandlingssenter, Thorshaugveien 45, 3090 Hof.

Mer informasjon om hvordan det er å bo hos oss

Til toppen