Hof bo- og behandlingssenter

Hof bo- og behandlingssenter har som mål at du som beboer opplever å bli møtt med faglig kompetanse, omsorg, imøtekommenhet og respekt i et inkluderende og trivelig miljø.

Hjelpen du får skal være forutsigbar og tilrettelagt i forhold til dine behov.

Tre sykehjemsavdelinger og en omsorgsbolig

Hof bo- og behandlingssenter består av tre sykehjemsavdelinger og en omsorgsbolig, dagaktivitetssenter, og kjøkken.

Hof bo- og behandlingssenter er ledet av virksomhetsleder Mette Kristin Hansen.

Avdelingene

  • Avdeling AB er en avdeling med 12 plasser 
  • Avdeling C består av 8 omsorgsboliger som er heldøgns bemannet.
  • Avdeling D er en avdeling med 12 langtidsplasser og 4 plasser til rullering/ avlastning

Hof bo- og behandlingssenter ledes av avdelingsleder Hilde Næss og avdelingsleder Benedicte Andrea Ødegaard. 

Kjøkkenet

Kjøkkenet produserer og leverer mat til institusjon, omsorgsboliger og hjemmeboende i Hof. Vaskeriet leverer vaskeritjenester til institusjonens beboere samt arbeidstøy for ansatte på institusjon og i hjemmesykepleien. Kjøkkenet ledes av leder Randi Solli. 

Kontaktinformasjon til avdelingene og kjøkkenet

Adresse

Hof bo- og behandlingssenter, Thorshaugveien 45, 3090 Hof.