Holmestrand bo- og behandlingssenter

Holmestrand bo- og behandlingssenter har som mål at du som beboer opplever å bli møtt med faglig kompetanse, omsorg, imøtekommenhet og respekt i et inkluderende og trivelig miljø.

Hjelpen du får skal være forutsigbar og tilrettelagt i forhold til dine behov.

Holmestrand bo- og behandlingssenter har 53 plasser og er delt inn i fire avdelinger og er ledet av virksomhetsleder Mette Kristin Hansen.

Avdelingene ved Holmestrand bo- og behandlingssenter

Avdeling A

Avdeling A er en korttidsavdeling med 16 plasser. Avdeling A ledes av vikarierende avdelingsleder Marija Lisov. 

Avdeling B/C

Avdeling B/C er to avdelinger med til sammen 22 plasser. Avdeling B/C ledes av Ingunn Thoen.

Avdeling D

Avd D er en rehabiliteringsavdeling med 15 rehabiliteringsplasser. Avdeling D ledes av vikarierende avdelingsleder Jeanett Haugland Winther. 

Kjøkken

Kjøkkenet produserer og leverer mat til institusjonen, boliger og hjemmeboende i Holmestrand. Kjøkkenet på Holmestrand bo- og behandlingssenter ledes av Randi Solli. 

Kontakt avdelingene

Avd. A - korttid 2. etasje: Tlf. 475 17 612

Avd. B - skjermet, langtid : Tlf. 476 04 704

Avd. C - demens, langtid: Tlf. 476 08 509

Avd. D - rehabilitering og rullering: Tlf. 476 39 870

Adresse

Holmestrand bo- og behandlingssenter, Roveveien 43, 3085 Holmestrand.