Sande bo- og behandlingssenter

Sande bo- og behandlingssenter har som mål at du som beboer opplever å bli møtt med faglig kompetanse, omsorg, imøtekommenhet og respekt i et inkluderende og trivelig miljø.

 Hjelpen du får skal være forutsigbar og tilrettelagt i forhold til dine behov.

7 sykehjemsavdelinger og en omsorgsbolig

Bo- og behandlingssenteret har 57 rom fordelt på 9 korttids- og 48 langtidsplasser.

Sande bo- og behandlingssenter består av syv sykehjemsavdelinger og en omsorgsbolig, dagaktivitetssenter, og kjøkken. Bo- og behandlingssenteret er ledet av virksomhetsleder Mette Kristin Hansen.

Avdelingene

Hus A

Hus A er en avdeling med 9 plasser, både korttid og langtid og ledes av avdelingsleder Cecilie Kjølberg. 

Hus C 

Hus C er skjermet avdeling med 12 plasser og ledes av avdelingsleder Esma Smajilhodzic. 

Hus H

Hus H består av 8 leiligheter, bofellesskap demens og ledes av avdelingsleder Esma Smajilhodzic. 

Hus D

Hus D består av 10 plasser, langtid og ledes av avdelingsleder Silje Lieng. 

Hus E

Hus E består av 10 plasser, langtid og ledes av avdelingsleder Silje Lieng. 

Hus F

Hus F består av 10 skjermete plasser og ledes av avdelingsleder Ann Beathe Bruerberg. 

Hus G

Hus G består av 3 plasser, forsterket og ledes av avdelingsleder Ann Beathe Bruerberg. 

Hus 60

Hus 60 består av 3 plasser, forsterket og ledes av avdelingsleder Ann Beathe Bruerberg. 

Åpningstider

Sykehjemmet er åpent hele døgnet, Avdelingslederne er tilstede mellom kl. 8-15.
Vakttelefonene er i bruk hele døgnet, men det kan ta tid før personalet kan svare deg.

Kontaktinformasjon

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende

Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demens er ledet av Turid Traet, telefonnummer: 469 15 379.

Adresse

Sande bo- og behandlingssenter, Jernbanegata 25, 3070 Sande i Vestfold.