Sande bo- og behandlingssenter

Sande bo- og behandlingssenter

Sykehjemmet har 6 hus (avdelinger) som er delt inn på kort- og langtid og spesialiserte avdelinger for personer med demenssykdom.

Det er små avdelinger og alle rom har egen terrasse/balkong. Utover dette befinner det seg en sansehage rundt hele sykehjem som gir fine muligheter til å gå turer.

Sande bo- og behandlingssenter - Klikk for stort bildeSande bo- og behandlingssenter Holmestrand kommune Til Sande bo- og behandlingssenter tilhører også en Bofellesskap for Demente som ligger som eget hus i Sansehagen. Det er 8 enkeltrom med bod og felles stue og kjøkken.

 

Sykehjemmet har 57 rom fordelt på 9 korttids- og 48 langtidsplasser.

Alle langtidsopphold gis på enkeltrom. Ansatte har fast arbeidssted, men brukes også på andre områder i virksomheten når deres kompetanse etterspørres. Det er sykepleiere, vernepleiere, spesialsykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter blant de ansatte.

Alle ansatte skal ha synlig tjenestebevis på uniformen.

Sykehjemmet har egen tilsynslege.

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende

Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demens er ledet av Turid Traet, telefon 469 15 379.

Åpningstider

Sykehjemmet er åpent hele døgnet, Avdelingslederne er tilstede mellom kl. 8-15.
Vakttelefonene er i bruk hele døgnet, men det kan ta tid før personalet kan svare deg.

Kontaktinformasjon

Adresse

Sande bo- og behandlingssenter, Jernbanegata 25, 3070 Sande i Vestfold. 

Til toppen